نورپردازی نما ایرانی

نورپردازی نما ایرانی

نورپردازی نما ایرانی امروزه طراحی نورپردازی ساختمان در مبحث طراحی نما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ساختمان ها عناصر مهمی در شهر هستند که نقش پر اهمیتی در ایجاد و شکل گیری حال و هوای فضا شهری دارند، برخی از ساختمان ها ممکن است در ایجاد یک دورنمای زیبای شهری عنصر مهمی به شمار […]