آشنایی با انواع موشن در بازار کار

آشنایی با انواع موشن گرافی در بازار کار

آشنایی با انواع موشن در بازار کار موشن چیست؟ ویدیوهایی که پیام و محتوا را به‌صورت متحرک منتقل می‌کنند موشن هستند. واژه موشن Motion در زبان فارسی پویا ترجمه می‌ شود و به هر چیزی که متحرک سازی تصاویر و صداگذاری روی آنها صورت بگیرد را موشن می گویند. به عبارت دیگر وکتورهای تصاویر انیمیشنی را با نرم افزارهای […]