رشد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حوزه آموزش

رشد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حوزه آموزش

رشد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حوزه آموزش واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)، از فناوری‌های جدیدی هستند که در حال حاضر، کاربردهای مختلفی دارند. این فناوری‌ها، در حوزه آموزش نیز کاربردهای زیادی دارند و در سال‌های آینده، انتظار می‌رود که نقش بیشتری در این حوزه ایفا کنند. رشد واقعیت مجازی و واقعیت […]