طراحی و اجرای نورپردازی نما در رشت

نورپردازی نما نمای ساختمان اولین فاکتوری است که نظر هر بیننده‌ی رهگذری را به خود جلب می‌کند. نمای ساختمان در طول روز به خوبی دیده می‌شود و می‌تواند زیبایی خود را به رخ رهگذران بکشاند و نظر آن‌ها را به ساختمان جلب کند. نورپردازی نمای بیرونی ساختمان در دو صورت انجام می‌گیرد. نورپردازی نما نورپردازی […]