یک فناوری مدل زبان جدید Google CALM

فناوری نوآورانه ای به نام مدل سازی زبان تطبیقی ​​مطمئن (CALM) می تواند سرعت مدل زبانی بزرگ را تا سه برابر بهبود بخشد. گوگل فناوری جدیدی به نام CALM را معرفی کرد که مدل‌های زبان بزرگ (مانند GPT-3 و LaMDA) را بدون به خطر انداختن سطح عملکرد سرعت می‌بخشد.داده های آموزشی بزرگتر بهتر است اما […]