فناوری جدید Augmental برای کم شنوا و ناشنوا

فناوری جدید Augmental برای کم شنوا و ناشنوا

فناوری جدید Augmental برای کم شنوا و ناشنوا Augmental، یک استارت‌آپ دسترسی‌پذیری مستقر در برلین، در حال توسعه فناوری‌های جدیدی برای کمک به افراد کم شنوا و ناشنوا به برقراری ارتباط و تعامل با دنیای اطراف خود است. فناوری جدید Augmental برای کم شنوا و ناشنوا یکی از پروژه‌های این استارت‌آپ، فناوری ردیابی سر است […]