فناوری جدیدگوگل ، جستجوی درون ویدئویی

فناوری جدیدگوگل ، جستجوی درون ویدئویی

  گوگل در حال ارائه فناوری جدید جستجو در هند، یکی از بزرگترین بازارهای شرکت جستجو، از جمله نتایج جستجوی دو زبانه و جستجوی درون ویدیویی است. این هفته، گوگل هشتمین رویداد Google For India خود را برگزار کرد که در آن از ویژگی های جستجوی زیر پرده برداری کرد: جستجو در ویدئو نتایج جستجوی […]