چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟

چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟

چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟ سال 2023 را می توان یک دوره بسیار چالش‌برانگیز در دنیای سازمان‌ها و استارتاپ‌ها دانست. در این سال، بسیاری از شرکت‌ها به دنبال جمع‌آوری منابع مالی برای بقا و توسعه بودند، در حالی که با محدودیت‌های مالی مواجه بودند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن […]