چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟

چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟

چرا باج افزارها این همه پول در می آورند؟ سال 2023 را می توان یک دوره بسیار چالش‌برانگیز در دنیای سازمان‌ها و استارتاپ‌ها دانست. در این سال، بسیاری از شرکت‌ها به دنبال جمع‌آوری منابع مالی برای بقا و توسعه بودند، در حالی که با محدودیت‌های مالی مواجه بودند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن […]

آینده تبلیغات دیجیتال محیطی در سال 2024

آینده تبلیغات دیجیتال محیطی در سال 2024

آینده تبلیغات دیجیتال محیطی در سال 2024 شرکت تبلیغاتی Hivestack اخیراً با توجه به تغییرات و پیش‌بینی‌های بازار تبلیغات دیجیتال محیطی، 5 دلیل برای تقویت استفاده از این راهبرد در کمپین‌های سال 2024 را معرفی کرده است. با توجه به گزارش رسانه Thedrum، هرچند تبلیغات دیجیتال محیطی نسبت به روش‌های دیگر به نظر ممکن است […]