شبکه هابل نقطه عطفی برای اینترنت اشیاء

شبکه هابل نقطه عطفی برای اینترنت اشیاء

شبکه هابل برای اولین بار با یک ماهواره ارتباط بلوتوث برقرار می‌کند: نقطه عطفی برای اینترنت اشیاء در یک پیشرفت چشمگیر، شبکه هابل به اولین شرکتی تبدیل شده است که اتصال بلوتوث را به طور مستقیم با یک ماهواره برقرار می‌کند. این دستاورد، نقطه عطفی در دنیای اینترنت اشیاء (IoT) محسوب می‌شود و پتانسیل اتصال […]