مهم‌ترین ضریب‌های موفقیت مشتری که ارزش اندازه‌گیری دارند!

مهم‌ترین ضریب‌های موفقیت مشتری که ارزش اندازه‌گیری دارند!

ضریب‌های متنوع اندازه‌گیری شده توسط کسب‌وکارها ابزار مهمی در تصمیم‌گیری مدیران هستند تا نتیجه همه برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌ها در قالب اعداد و ارقام مشخص شوند، مشکلات موجود در روند تجربه مشتری شناسایی شوند و راه‌حل‌های هوشمندانه هم طراحی شوند. موفقیت مشتری یکی از بخش‌هایی است که باید به‌صورت مستمر اندازه‌گیری شود تا سلامت کسب‌وکار قضاوت […]