برای موج بعدی استارت آپ آماده شوید

برای موج بعدی استارت آپ آماده شوید

برای موج بعدی استارت آپ آماده شوید از دورانهای گذشته تاکنون، مشاهده کرده‌ایم که در دوران رکود اقتصادی، هنگامی که جمع‌آوری سرمایه دشوار می‌شود، افراد باهوش و کارآفرین به شکل فعّال‌تر وارد بازار می‌شوند. برای موج بعدی استارت آپ های آماده شوید در نگاه به موفق‌ترین استارت‌آپ‌های دو دهه گذشته، نام‌هایی چون Stripe، Uber، Airbnb […]