پل عابر رشت. میدان جانبازان

متراژ 62.50 ابعاد طرح 13×4.80 تعداد وجه 4 منطقه صنعتی و تجاری, ترانزیت بین شهری, پرتردد شهری میزان ترافیک سنگین جهت دید روی مسیر در مسیر دسترسی به مسر ورودی به رشت از سمت لاهیجان ، رامسر ، چالوس